GASD Committee

GASD Executive, Trustee & Youth committee members for the Year 2014

 

Executive Committee 2014:

1. Snehal Kashipara (President)  (858) 603-7707  snehal_kashipara@yahoo.com

2. Chirag Mehta (Secretary)  (619) 247-4374  homesbychirag@gmail.com

3. Jay Rakholia (Treasurer)  (512) 757-0951  jayrakholia@gmail.com

4. Hitesh Thakar (Co-treasurer) (480) 286-6256

5. Anil Ukani  anilukani@gmail.com

6. Vinit Patel  (805) 455-8848

7. Manish Sheth  (619) 942-4094

8. Pramod Parekh  (619) 602-4739

9. Subhash Shah  (760) 580-3602

10. Krishnaraj Parmar  (760) 525-1308

11. Raviraj Chavda  (760) 215-9131

12. Rajesh Patel  (410) 698-2089

 

Trustee Committee 2014:

1. Bhaveshbhai Trivedi

2. Manojbhai Maniar

3. Jatin Patel

4. Narendrabhai Soni

5. Jay Mehta

 

Youth Committee 2014:

1. Kajal Patel (Youth Committee Leader)

2. Aisha Nakrani

3. Kosha Rakholia

4. Puja Nakrani

5. Ravi Ukrani

6. Arati Jaiswal

7. Riddhi Patel

8. Siddhi Patel